Pengikut

Ahad, 26 Februari 2012

Performa Pengajaran

Peta Kurikulum
Subjek: Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
Tahun: Tahun 6

Subjek: Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
Tahun: Tahun 6

Muat turun file : /uploads/1/0/9/2/10921669/peta_kurikulum.docx

Isnin, 30 Januari 2012

RUJUKAN BUKU

Bob Bertucci & Ralph Hippolyte.
Championship Volleyball Drills Volume 1.
 USA. Leisure Press.

Bob Bertucci & Tina Kogut Bertucci.
Championship Volleyball Drills Volume 2.
 1985. USA. Leisure Press.

Bonnie Kenny & Cindy Gregory.
Volleyball Steps to Success.
 2006. United States of America. Human Kinetics.

Darlene A. Kluka & Peter J. Dunn.
Volleyball Second Edition. 1989.
United States of America. Wm. C. Brown Publisher

George Bulman.
Play The Game Volleyball.
1989. Great Britain. Blanford.

Junaidah Salehudin.
Siri Kokurikulum Bola Tampar.
 2006. Puchong, Selangor. Karisma Publications snd. Bhd.

Mohd. Sofian Omar Fauzee...[et al].
Dril Bola Tampar.
2006. Shah Alam, Selangor. Karisma Publications Snd. Bhd.

Reginald Moore.
 Official Rules of Sports and Games 1988-89. 1987.
Upper Grosvenor Street, London. The Kingswood Press.

Richard H. Cox.
 Teaching Volleyball.1980.
 United States of America.Macmillan Publishing Company.

Sharkie Zartman.
Revised & Updated Youth Volleyball. 2006.
 Windsor, Australia. Better Way Books.

Wee Eng Hoe.
Siri Sukan Popular Fajar Bakti Bola Tampar. 1993.
Shah Alam, Selangor.Fajar Bakti Snd. Bhd.

William J. Neville.
Coaching Volleyball Successfully. 1990.
United States of America. Leisure Press.

Isnin, 16 Januari 2012

Kemahiran servis
1. Kemahiran servis
Servis dilakukan untuk memulakan permainan. Servis dilakukan dari bahagian
belakang luar gelanggang.Terdapat dua jenis servis,iaitu servis bawah tangan dan servis atas kepala.
Servis atas kepala
Gambarajah menunjukkan lakuan servis atas kepala.
1) Fasa Permulaan
 • Berdiri menghadap jaring dengan kaki seluas bahu.
 • Kaki kiri di hadapan bagi peservis yang menggunakan tangan kanan.
 • Pegang bola dalam tangan lambungan(tossing hand) lebih kurang satu
 • kaki ke sebelah kanan muka peservis yang menggunakan tangan kanan.
 • Menyokong bola dengan tangan servis (serving hand).
2) Fasa Perlaksanaan
 • Melambungkan bola lebih kurang tiga kaki ke atas kepala dan di hadapan
 • bahu lengan yang membuat servis.
 • Memindah berat badan dari belakang ke hadapan.
 • Menghayun lengan yang membuat servis seperti seperti aksi membaling
 • bola.
 • Memukul bola dengan tapak tangan dan jari di keliling bola.
 • Gunakan pergerakan pergelangan tangan yang cepat untuk melakukan
 • putar depan
3) Fasa ikut lajak
 • Ikut lajak dengan lengan servis ke pertengahan badan.
 • Memindahkan berat badan dari belakang ke depan.

Servis bawah tangan
Gambarajah menunjukkan lakuan servis bawah.

1) Fasa Permulaan Berdiri dengan kaki kangkang, jaraknya lebih kurang luas bahu.

 • Kaki kiri ke hadapan untuk peservis yang biasanya menggunakan tangankanan (right handed server).
 • Kaki depan menuju ke arah di mana servis akan ditujukan.
 • Bengkokkan sedikit lutut.
 • Badan menghadap ke hadapan.
 • Letak bola di tangan kiri untuk peservis tangan kanan di depan dan sebelah kanan badan.
 • Berdiri berjauhan di antara 2 hingga 10 kaki daripada garisan belakang.
2) Fasa Perlaksanaan


Ø Lutut dibengkokkan dan kaki ke belakang sedikit.
Ø Pada masa yang sama bola dilambungkan terus ke atas di hadapan
Ø Tangan akan memukul bola tersebut (striking hand).
Ø Semasa bola dilambungkan tangan yang membuat servis di tarik kebelakang mengikut pergerakkan buah bandul jam
Ø Apabila bola yang dilambungkan telah mencapai puncaknya, berat badan
akan dipindahkan dan hayunan tangan ke hadapan dimulakan.
Ø Kontak bola dimulakan tangan memukul (sama ada dengan bahagian
bawah tangan, tapak tangan atau buku lima).
Ø Bola dipukul di tengah atau di bawah sedikit dengan lengan yang lurus.

3) Fasa Ikut Lajak
Ø Ikut lajak dengan lengan servis dihadkan.
Ø Pergerakan tangan ditegarkan untuk mengelakkan putaran bola.
Ø Memastikan mata sentiasa mengikut laluan bola.


BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KELAB


Pengerusi
·      mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat
·      meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya; dan
·      menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa

Naib Pengerusi
·      membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi
·      mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi
·      menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.

Setiausaha
·      mengurus hal-hal surat menyurat;
·      mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan;
·      mencatat kehadiran ahli;
·      menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan
·      menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.

Penolong Setiausaha
·      membantu Setiausaha dalam menjalankan segala tugas
·      tanggungjawabnya; dan
·      menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.

Bendahari
·      bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan kelab;
·      melakukan dan menyimpan kira-kira kewangan dan bertanggungjawab atas kesahihannya;
·      menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya;
·      melaporkan kedudukan kewangan kelab di dalam mesyuarat ahli Jawatankuasa;
·      menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam
·      Mesyuarat Agung
·      menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.

Penolong Bendahari
·      membantu Bendahari dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya
·      menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.

Ahli Jawatankuasa
·      membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan;
·      mempengerusikan biro sekiranya dilantik; dan
·      menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.

Pemeriksa Kira-Kira
·      memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan Tahunan dan bertanggungjawab ke atasnya; dan
·      memastikan pengurusan kewangan diurus dengan betul.
·      Dalam mengendalikan kelab sukan, guru penasihat perlulah menyelaras dan memantau perkembangan jawatankuasa semasa merancang dan menjalankan  aktiviti yang telah ditetapkan.
·      Guru penasihat perlulah memberi maklumat dan dorongan kepada jawatankuasa kelab agar aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan baik bagi memberikan keseronokan kepada ahli-ahli kelab.
·      Bidang kerja yang diberikan merupakan cadangan pecahan bidang tugas jawatankuasa kelab sukan yang bakal dibentuk nanti.

ORGANISASI KELAB SUKAN

Organisasi kelab sukan sekolah perlu distruktur agar sistem pengoperasiannya berjalan dengan cara yang berkesan. Langkah ini merupakan latihan awal murid dalam mengurus sesebuah kelab sukan yang mungkin sedikit sebanyak menyamai organisasi sukan di luar.Khamis, 12 Januari 2012

Persatuan Bola Tampar Malaysia


Persatuan Bola Tampar Malaysia

Ditulis Oleh webmaster   
Tuesday, 12 May 2009
Jawatan Nama Telefon Handphone Faks / E-Mail 
  Presiden   YBhg. Dato' Lee Jin Xian   09-5676922    09-5686922
  No. 6 Lorong Seri Kuantan 55
  25250 Kuantan
  Pahang Darul Makmur
  Timbalan
   Presiden 
  YBhg. Dato' Chai Kim Sen  03-89982218   03-89965026
  2-10-13 Aras 2,
  Stadium Nasional Bukit Jalil
  Kompleks Sukan Negara
  57000 Kuala Lumpur
  Cik Lim Poh Hong  03-89982218   012-3798866   03-89965026
  2-10-13 Aras 2,
      S/U  Stadium Nasional Bukit Jalil
 Kehormat  Kompleks Sukan Negara
  57000 Kuala Lumpur
 S/U   Eksekutif 
  En. Wong Tong Hee   03-89982218   019-9160760   03-89965026
  2-10-13 Aras 2,
  Stadium Nasional Bukit Jalil
  Kompleks Sukan Negara
  57000 Kuala Lumpur
email:volleymalaysia@yahoo.com
website:www.mava.org.my 
Pemutakhiran Terakhir ( Monday, 10 January 2011 )


Rujukan: Laman Web Rasmi Majlis Sukan Negara Malaysia